MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW DO 16 i 18 LAT
Jastrzębia Góra, 11-18.03.2018

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Organizator
Dolnośląski Związek Szachowy na zlecenie Polskiego Związku Szachowego

Termin i miejsce rozgrywek
Mistrzostwa odbędą się w dniach 11-18.03.2018 r. w Domu Wczasowym VIS ul. Królewska 13, 84-104 Jastrzębia Góra. Przyjazdy i zakwaterowanie w dniu 10.03.2018 od godziny 16:00.
Odprawa techniczna 10.03.2018 o godzinie 20.30.
Strona Mistrzostw: mpj1618.dzszach.pl

Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą wziąć udział zgodnie z „Regulaminem Finału Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 z dn. 26.11.2017” wyłącznie uprawnieni zawodnicy. Lista uprawnionych zawodników znajduje się pod adresem: pzszach.pl/2017/11/29/finalisci-mpj-2018-lista

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest:

  • posiadanie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego oraz aktualnej licencji PZSzach
  • potwierdzenie udziału zawodnika w biurze zawodów do rozpoczęcia odprawy technicznej
  • złożenie sędziemu głównemu lub dyrektorowi zawodów do czasu zakończenia odprawy technicznej pisemnego oświadczenia wskazującego imiennie opiekuna (pkt 12.1 Regulaminu)
  • uiszczenie wpisowego w wysokości 120 zł zgodnie z Komunikatem Organizacyjno – Finansowym PZSzach nr 1/2018.
  • okazanie sędziemu głównemu zawodów kopii dowodu wpłaty wpisowego.

Wpisowe zawiera opłatę organizacyjną i startową oraz klasyfikacyjno-rankingową.
Wpisowe należy wpłacać na konto PZSzach: BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem zawodów. Organizator nie będzie przyjmował opłaty startowej w formie wpłat gotówkowych!

Zgłoszenia
Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmuje: Piotr Klukiewicz, e-mail: mpj1618@dzszach.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, przynależność klubową oraz numer licencji zawodnika a także zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, również osób towarzyszących.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 09.02.2018 r. po tym terminie organizator w miejsce zawodników, którzy nie potwierdzili udziału, zgodnie z regulaminem rozgrywek zaprosi zawodników rezerwowych.

System rozgrywek
We wszystkich grupach zawody będą rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund zgodnie z Regulaminem PZSzach.
Tempo gry: 90 minut dla zawodnika na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

Nagrody
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają medale i puchary.

Nagrody Finansowe:
1. Miejsce 750zł; 2. Miejsce 600zł; 3. Miejsce 450zł; 4. Miejsce 300zł; 5. Miejsce 250zł; 6. Miejsce 200 zł
Pozostałe wyróżnienia i nagrody zgodnie z Regulaminem PZSzach.

Terminarz rozgrywek

10.03.2018 – sobota

godz. 20.30

Odprawa techniczna

11.03.2018 – niedziela

godz. 09.30

Runda I

12.03.2018 – poniedziałek

godz. 09.00 i 15.30

Rundy II i III

13.03.2018 – wtorek

godz. 09.30

Runda IV

14.03.2018 – środa

godz. 09.30

Runda V

15.03.2018 – czwartek

godz. 09.30

Rundy VI

16.03.2018 – piątek

godz. 09.30

Runda VII

17.03.2018 – sobota

godz. 09.30

Runda VIII

18.03.2018 – niedziela

godz. 09.30

Runda IX

Zakwaterowanie i wyżywienie

Koszt zakwaterowania i wyżywienia w Domu Wczasowym VIS:

  • pokoje 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 82 zł za dobę od osoby całkowity koszt pobytu 656 zł
  • pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 85 zł za dobę od osoby całkowity koszt pobytu 680 zł
  • pokoje 1 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 130 zł za dobę od osoby całkowity koszt pobytu 1040 zł

Zaliczkę na poczet należności za pobyt w wysokości 200 zł od osoby należy wnieść przelewem do dnia 1.03.2018 r. na konto:
11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 Raiffeisen Bank Polska S.A. (RaiffeisenPolbank), Dolnośląski Związek Szachowy ul. Borowska 1-3  50-529 Wrocław

w tytule przelewu należy podać: „MPJ 1618 – imię i nazwisko uczestnika/uczestników”
Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zaliczki.
Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem do dnia 09.03.2018.
Zapotrzebowanie na faktury wraz z danymi do wystawienia faktur proszę przesyłać na adres mpj1618@dzszach.pl do 09.03.2018.
W razie zapotrzebowania na fakturę bezpośrednio z ośrodka prosimy o zgłoszenie tego do 09.03.2018.

Postanowienia Końcowe
Na odprawie technicznej wystarczająca jest obecność uprawnionego przedstawiciela klubu.
Każdy zawodnik przez cały czas pobytu na zawodach musi przebywać pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, organizator odpowiada jedynie za merytoryczną część przedsięwzięcia.
Za zdolność do gry oraz ubezpieczenie uczestników odpowiadają jednostki delegujące (WZSzach, klub, rodzice lub prawni opiekunowie).
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość PZSzach i MSiT (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

Dyrektor turnieju
Piotr Klukiewicz